İdari Personel
FAKÜLTE SEKRETERİ
Fakülte Sekreteri
3704187500 / 2558
DEKANLIK EVRAK KAYIT
ÖĞRENCİ İŞLERİ - PEDAGOJİK FORMASYON
PERSONEL ÖZLÜK İŞLERİ - MAAŞLAR VE EK DERSLER-TAŞINIR KAYIT VE SATINALMA
BÖLÜM SEKRETERLİKLERİ
Bölüm Sekreteri
3704187500 / 2672
Bölüm Sekreteri
3704187500 / 2789
Bölüm Sekreteri
3704187500 / 2787
Bölüm Sekreteri
3704187500 / 2674
Bölüm Sekreteri
3704187500 / 2674
ÇAY OCAĞI
3704187500 / 2619