İSTEĞE BAĞLI STAJ HAKKINDA
Adım 1: Staj Başvuru: Öğrenciler Staj başvurusunda bulundukları firmaya, Üniversitemizin öğrencisi olduğunu gösterir “Ek-1:Staj Başvuru Belgesi”ni doldurup, Bölüm Başkanı ve Dekanlığa imzalatıp firmaya vereceklerdir (Son Tarih: 25 Mayıs 2018).

Adım 2: Staj Kabul: Öğrencinin staj başvurusunda bulunduğu firma, öğrencinin staj yapmasını kabul ettiği takdirde “Ek-2: Staj Kabul Belgesi”’ni doldurup öğrenci vasıtasıyla Üniversiteye gönderecektir. Öğrenciler Ek-2 Belgesini verirken sigortalarının yapılabilmesi için aynı zamanda “Ek-3: Staj Sigorta Yatırma Belgesi”’ni de doldurup bölüme teslim etmeleri gerekir. (Son Tarih: 8 Haziran 2018)

Adım 3: Staj Değerlendirme: Bölüm başkanlıklarında toplanan “Ek-2: Staj Kabul Belgeleri” 14 Haziran 2018 tarihine kadar değerlendirilip Staj yeri kabul edilen öğrenciler bölüm web sitesinde ilan edileceklerdir.

Adım 4: SGK İşe Giriş Bildirgeleri: Staj yapacak öğrencilerin SGK İşe Giriş Bildirgeleri staj başlamadan önce Dekanlığımızca öğrencilerin mail adreslerine gönderilecektir. (Öğrenciler mail adreslerini güncel tutmakla yükümlüdür.)

Adım 5: Stajın Yapılması: Stajlar 2 Temmuz –  31 Temmuz 2018 tarihleri arasında en az 20 iş günü yapılacaktır. Öğrenciler staj süresince Staj defterlerini doldurup firmaya onaylattıracaklardır.

Adım 6: Stajın Tamamlanması: Staj bitiminde, Staj Defterini (ED.Fak. internet sayfasında örneği vardır) ve Staj Sicil Fişini (kapalı bir zarf içerisinde) imzaları tam olacak şekilde ilgili bölüm sekreterliğine teslim edeceklerdir (Son Tarih: 28 Eylül 2018). Evrakların bölüm sekreterliğine tesliminden öğrenci sorumludur.

Adım 7: Bölümler Staj defterlerini inceleyip, stajı kabul edilen öğrencilerin listesi 19 Ekim 2018 tarihine kadar ilan edilecektir.

Staj Defteri
- Staj Başvuru Belgesi
- Staj İşyeri Kabul Belgesi
- Staj Sigorta Yatırma Belgesi