Bölüm Tanıtımı
Bölümümüz iki doçent, üç Yardımcı Doçent ve üç araştırma görevlisinden oluşmaktadır.

Bölümümüz Kurumlar Sosyolojisi, Uygulamalı Sosyoloji, Genel Sosyolojiv Metodoloji ve Sosyometri olmak üzere dört ana bilim dalından oluşmaktadır ve birinci ve ikinci öğretimde eğitim vermektedir