Yönetim
Bölüm Başkanı: Doç. Dr. Münir DEDEOĞLU
Bölüm Başkan Yardımcısı: Dr. Öğr. Üyesi İsmail YÜCEDAĞ
Bölüm Başkan Yardımcısı
:
Dr. Öğr. Üyesi Murat Sultan ÖZKAN