ANABİLİM DALLARI
 
        Bölüm Başkanı: Doç. Dr. Sinan YILMAZ

Bölüm Başkan Yardımcısı: Yrd. Doç. Dr. Kadir Şahin

 

Kurumlar Sosyoloji Ana Bilim Dalı  :

Doç. Dr. Sinan YILMAZ (Ana Bilim Dalı Başkanı)

Doç. Dr. Adem SAĞIR

 

Uygulamalı Sosyoloji Ana Bilim Dalı:

Yrd. Doç. Dr. Halide VELİOĞLU (Ana Bilim Dalı Başkanı)
                             
                              Arş. Gör. Zeynep KURNAZ

Arş. Gör. Özkan ÖZTÜRK
 

Genel Sosyoloji ve Metodoloji Ana Bilim Dalı  :

 Yrd. Doç. Dr. Kadir Şahin  (Ana Bilim Dalı Başkanı)

Arş. Gör. Semra YILMAZ
 

Sosyometri Ana Bilim Dalı  :

Yrd. Doç. Dr. Yusuf Sinan ZAVALSIZ (Ana Bilim dalı Başkanı)