KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ BAŞVURU SONUÇLARI
Fakültemize kısmi zamanlı olarak başvuru yapan öğrencilerin yapılan değerlendirme sonucu isimleri aşağıda verilmiştir.

Asıl: Fırat ÖZDAĞ

Yedek: İlker KAYNAR