Bölümlerimiz

ARKEOLOJİ

Karabük Üniversitesi Edebiyat Fakültesi bünyesinde Arkeoloji bölümünün kuruluşu 2010 yılına dayanmaktadır. Bölüm öğrenci alımına 2011-2012 Eğitim-Öğretim yılında başlamış olup, 213'ü aşkın lisans öğrencisi bulunmaktadır. Bölümümüzde birinci öğretimin dışında Klasik Arkeoloji Ana Bilim Dalı kapsamında 25 öğrenci kontenjanıyla Yüksek Lisans programı yürütülmektedir.

BATI DİLLERİ VE EDEBİYATLARI

İngilizce, bütün dünyada standart bir iletişim dili olma yolunda ilerlemektedir. İngilizcenin bu şekilde evrensel bir boyut kazanmasında etkili olan birkaç faktörü şu şekilde sıralayabiliriz: - Öncelikle İngilizce, dünyanın her yerinde farklı milletler ve insanlar tarafından kullanılan bir iletişim aracıdır. Dolayısıyla, bu milletler ve insanlar rahatça birbirleriyle iletişim kurabilmekte, tanışabilmekte ve konuşabilmektedirler.

COĞRAFYA

Karabük Üniversitesi Edebiyat Fakültesi bünyesinde Coğrafya bölümünün kuruluşu 2009 yılına dayanmaktadır. Bölüm öğrenci alımına 2010-2011 Eğitim-Öğretim yılında başlamış olup, 700'e yakın öğrencisi bulunmaktadır. Bölümümüzde birinci öğretimin dışında ikinci öğretim lisans programı ile Coğrafya Ana Bilim Dalı kapsamında Yüksek Lisans ve Doktora programları yürütülmektedir.

EĞİTİM BİLİMLERİ

Eğitim Bilimleri Bölümü, üniversitenin tüm bölümlerindeki öğretmenlik yapmak isteyen öğrenciler ile üniversite mezunu olup da öğretmenlik sertifikası almak isteyenler için öğretmenlik meslek bilgisi derslerinin yürütülmesi ve eğitim-öğretim ile ilgili hususlarda çeşitli kurumlarla işbirliği yapmak amacıyla 2010-2011 öğretim yılında kurulmuştur.

FELSEFE

Bölümümüz 2011 yılında kurulmuştur. Bölüm, öğrenci alımına 2013-2014 yılında başlamış olup şu an yaklaşık 250 öğrencisi bulunmaktadır. Felsefe Bölümü 1 profesör, 3 doktor öğretim üyesi ve 2 araştırma görevlisinden oluşan bir kadroya sahiptir. Lisans öğrencilerine Felsefe Tarihi, Sistematik Felsefe ve Mantık, Türk İslam Düşüncesi Tarihi ve Bilim Tarihi anabilim dallarına yönelik dersler verilmektedir.

PSİKOLOJİ

Psikoloji Bölümü 2009 yılında kurulmuştur. Bölümümüzde aktif olarak 5 Doktor Öğretim Üyesi ve 5 Araştırma Görevlisi görev yapmaktadır. Bölümümüzün 2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Döneminde öğrenci alımına başlaması için gerekli hazırlıklar sürdürülmektedir.

SANAT TARİHİ

Sanat Tarihi bölümümüz 2009-2010 öğretim yılında 36 öğrenciyle eğitim hayatına başlamış olup, hâlihazırda örgün eğitimin birinci öğretimde aktif dört sınıfı dışında ikinci öğretim lisans programı ile lisansüstü eğitimin yüksek lisans ve doktora programlarına sahiptir. Bölümde mevcut halde 2-Profesör, 2-Doçent, 4-Dr. Öğretim Üyesi ve 3-Araştırma Görevlisi görev yapmaktadır.

SOSYOLOJİ

Karabük Üniversitesi Edebiyat Fakültesi bünyesinde Sosyoloji Bölümünün kuruluşu 2009 yılına dayanmaktadır. Bölüm öğrenci alımına 2010-2011 akademik yılında başlamış olup şuan yaklaşık 450 öğrencisi bulunmaktadır. Sosyoloji Bölümü 2 Profesör, 1 Doçent Doktor, 4 Dr. Öğr. Üyesi ve 1 Araştırma Görevlisinden oluşan kadroya sahiptir. I. ve II. öğretim olmak üzere programa her yıl yaklaşık 120 lisans öğrencisi kabul edilmektedir.

TARİH

Tarih Bölümü, 2009-2010 eğitim-öğretim yılında 40 öğrenciyle eğitim hayatına başlamıştır. Ayrıca bölümümüzde Yüksek Lisans, Doktora ve Uzaktan Eğitim Lisans Programları da yürütülmektedir. Bölümümüzde halen 5 Profesör, 3 Doçent, 3 Dr. Öğretim Üyesi ve 5 Araştırma Görevlisi görev yapmakta, akademik personel sayımız hızla artmaktadır.

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, 2009-2010 eğitim-öğretim yılında 41 öğrenciyle eğitim-öğretim hayatına başlamıştır. Bölümümüzde, 2022 - 2023 öğretim yılı itibariyle yaklaşık 750 aktif öğrenci öğretim görmektedir. Ayrıca bölümümüzde Yüksek Lisans Programı da yürütülmektedir. Bölümümüzde; Yeni Türk Edebiyatı, Eski Türk Edebiyatı, Yeni Türk Dili, Eski Türk Dili ve Halk Edebiyatı olmak üzere beş anabilim dalı bulunmaktadır.

HIZLI ERİŞİM
OBS KÜTÜPHANE UZAKTAN EĞİTİM ÖĞRENCİ E-POSTA AKADEMİK TAKVİM REHBER
  
EDEBİYAT FAKÜLTESİ TANITIM VİDEOSU
SOSYAL MEDYA HESABIMIZ