İdari Personel
FAKÜLTE SEKRETERİ
Fakülte Sekreteri
0 (370) 418 6358 / 6358
DEKANLIK EVRAK KAYIT
0 (370) 418 6360 / 6360
ÖĞRENCİ İŞLERİ - PEDAGOJİK FORMASYON
0 (370) 418 6817 / 6817
PERSONEL ÖZLÜK İŞLERİ - MAAŞLAR VE EK DERSLER-TAŞINIR KAYIT VE SATINALMA
0 (370) 418 6810 / 6810
BÖLÜM SEKRETERLERİ
Bölüm Sekreteri
0 (370) 418 6348 / 6348
Bölüm Sekreteri
0 (370) 418 6672 / 6672
Bölüm Sekreteri
0 (370) 418 6589 / 6589
Bölüm Sekreteri
0 (370) 418 6347 / 6347
0 (370) 418 6419 / 6419
Diğer
0 (370) 418 6342 / 6342