İdari Personel
FAKÜLTE SEKRETERİ
Fakülte Sekreteri
0 (370) 418 6358 / 6358
DEKANLIK EVRAK KAYIT/SEKRETER
Sekreter
0 (370) 418 6360 / 6360
ÖĞRENCİ İŞLERİ - PEDAGOJİK FORMASYON
Bölüm Sekreteri
0 (370) 418 6816 / 6816
0 (370) 418 6353 / 6353
PERSONEL ÖZLÜK İŞLERİ - MAAŞLAR VE EK DERSLER-TAŞINIR KAYIT VE SATINALMA
0 (370) 418 0000 / 0000
0 (370) 418 6811 / 6811
0 (370) 418 6351 / 6351
BÖLÜM SEKRETERLERİ
Bölüm Sekreteri
0 (370) 418 6347 / 6347
Bölüm Sekreteri
0 (370) 418 6344 / 6344
Bölüm Sekreteri
0 (370) 418 6349 / 6349
0 (370) 418 6419 / 6419
Diğer
0 (370) 418 6348 / 6348