BÖLÜM BAŞKANI ATAMASI
Ailevi nedenlerden dolayı görevden affını isteyen Prof. Dr. Lütfiye GÖKTAŞ KAYA yerine Sanat Tarihi Bölümü Başkanlığı'na vekaleten Prof. Dr. Murat AĞARI atanmıştır.