FAKÜLTEMİZ TARİH BÖLÜMÜ DR. ÖĞRETİM ÜYESİ TAHİR BİLİRLİ DOÇENT UNVANINI ALMIŞTIR.
Fakültemiz Tarih Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Tahir BİLİRLİ doçent unvanını almıştır. Kendilerini tebrik ederiz.