UNIKA SINAVLARINDA ÖĞRENCİLERİN DİKKAT ETMELERİ GEREKEN HUSUSLAR HAKKINDA
UNIKA sınav sisteminde çoktan seçmeli sınavlara girecek öğrenciler tarafından dikkat edilmesi gereken hususlar şu şekildedir:

1) 2022-2023 Akademik Yılı UNIKA sisteminde gerçekleştirilecek olan çoktan seçmeli sınavlar; mobil cihazlar, tabletler veya bilgisayarlar kullanılarak, akademik birimler tarafından açıklanan sınav programlarına göre belirtilen sınav salonlarında ve gözetimli olarak yapılacaktır. UNIKA sisteminde gerçekleştirilecek olan Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi (AİT), Türk Dili (TUR) ve Yabancı Diller (YDL) ortak zorunlu dersler ile Üniversite Seçmeli Dersler (ÜSD) sınavları için Sınav Merkezi ve ilgili bölüm başkanlıklarının (AİT, TUR, YDL) web sayfalarının takip edilmesi gerekmektedir.

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi (AİT) duyuruları için tıklayınız.

Türk Dili (TUR) duyuruları için tıklayınız.

Yabancı Diller (YDL) duyuruları için tıklayınız.

Üniversite Seçmeli Dersler (ÜSD) duyuruları için tıklayınız.

Bölüm derslerinizin sınavlarıyla ilgili duyuruları birim/bölüm web sayfalarından takip edebilirsiniz.

2) UNIKA sınav sisteminde yapılacak olan sınavların tarih ve saati, ilgili bölüm/programlar tarafından belirlenir ve sınav programları öğrenci otomasyonu (OBS), birim web sayfaları ve UNIKA sınav sistemine birimler tarafından tanımlanır.

3) Öğrencilerin UNIKA sistemindeki sınavlarda kullanacakları mobil cihazlar, tabletler ve bilgisayarlardan sınav sistemine erişebilmeleri için yazılımlar hazırlanmıştır. UNIKA sınav sisteminde yapılacak olan çoktan seçmeli sınavlarda tüm öğrenciler, online sınavlar için hazırlanmış uygulamalardan giriş yapacaktır. UNIKA online sınav uygulamalarına Sınav Merkezi web sayfasından ulaşılabilir. Uygulama girişlerinde sorun yaşayan, uygulamalara giriş yapamayan veya mobil cihaz, tablet ve bilgisayarı olmayan öğrenciler, kendi birimlerine başvurarak sınavlarına bilgisayar laboratuvarlarında girebilirler.

4) Gözetimli sınavlarda sınav esnasında karşılaşılan sorunlarda, öğrenci tarafından durumun gözetmene bildirilmesi ve gözetmene tutanak tutturulması gerekmektedir. Sadece sınav esnasında tutanakta belirtilen öğrencilere telafi sınavı verilebilir.

5) UNIKA sınav sisteminde yapılacak olan çoktan seçmeli sınavlarda hesaplama işlemleri için kâğıt, kalem vb. materyallerin kullanımına izin verme yetkisi, ilgili ders sorumlusuna aittir.

6) Öğrenciler, UNIKA sınav sistemi uygulamalarının yüklü olduğu herhangi bir cihaz ile sınavlara katılabilir. Öğrencilerin, sınav sırasında kullanacakları cihazlar ve cihazların pil durumları kendi sorumluluğundadır. Sınava girecek öğrencilerin sınav süresince sorun yaşamayacak şekilde cihazlarını hazır tutmaları gerekmektedir. Sınav sırasında bu nedenle sorun yaşayacak öğrencilere telafi sınavı açılmayacaktır.

7) Öğrenciler, UNIKA sınav sisteminde yapılacak olan sınavlara gelirken yanlarında sadece sınava katılmak için kullanacakları cihazı bulundurmaları gerekmektedir.

8) Öğrenciler sınav sırasında üniversitemizin sunduğu internet altyapısını kullanmaları mümkün olmakla birlikte, her sınav salonunda internet bağlantısının sağlanamayabileceği, internet bağlantısının bulunduğu yerlerde kullanım yoğunluğu nedeniyle internete erişimde sorun yaşanabileceği göz önünde bulundurulmalıdır. Öğrencilerin sınavlara katılmak için cihazlarının mobil internet bağlantısının bulunması tavsiye edilmektedir.

9) UNIKA sınav sistemiyle gerçekleştirilen çoktan seçmeli sınavlarda öğrencilerin sınav başlama saatinde sınava girmeleri gerekmekte olup sınava geç başlayan (ilk 15 dakika içinde gelen) öğrencilere ek süre verilmeyecektir. Öğrenciler sınav programında belirtilen sınav başlama saatinden en az 15 dakika önce, öğrenci kimlikleri ve nüfus cüzdanları/kimlikleri/pasaportları ile sınav salonunun girişinde hazır bulunmalıdır. Sınavlara giriş sırasında kimlikleri sınav ekranındaki bilgilerle karşılaştırılacak ve bilgileri hatalı olan veya kimlikleri yanında bulunmayan öğrenciler sınava alınmayacaktır. Başka bir öğrencinin yerine sınava girmek ya da kendisi yerine başka birini sınava sokmak eylemlerinden herhangi birini gerçekleştiren öğrencilerin Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği kapsamında işlem başlatılır.

10) Sınavlara programda belirtilen sınav başlama saatini takip eden ilk 15 dakika içerisinde öğrenciler sınav salonuna kabul edilir ancak bu süreden sonra sınav salonuna gelen öğrenciler sınava katılamazlar. Sınav salonunda bulunan salon başkanı ve sınav gözetmenlerinin öğrenciye sınav açma yetkisi yoktur.

11) Sınava giriş sırasında öğrencilerin UNIKA sınav sistemi ekranlarında öğrenci bilgileri, sınav bilgileri ve sınav erişim iznini sağlayacak karekod görünecektir. UNIKA sınav sistemi ekranında yer alan bu karekodu sınav gözetmeninin onaylaması ile öğrenciler sınava erişebilirler. Gözetimsiz sınavlar dışında, gözetmen onayı olmadan öğrenciler sınav ekranına erişemezler. Sınava başladıktan sonra, sınava erişim sağlanan cihazın kapanması gibi nedenlerle sınav ekranından çıkan öğrencilerin tekrar sınava erişimi için sınav gözetmenlerinin tekrar karekod onayı gerekmektedir.

12) Öğrenciler, sınav süresi boyunca sınavda öğretim elemanının sınav düzenine dair talimat ve uyarılarına uymak ile yükümlüdürler.

13) UNIKA sınav sistemi ekranında “SINAVI BİTİR” butonuna basarak, karşısına gelen ikinci uyarıyı onaylayan ve sınavını sonlandıran öğrencilerin sınav süresi sona ermemiş olsa bile tekrar sınava alınması mümkün değildir.

14) Her öğrenci salonu terk edene kadar kendi cihazından sorumludur. Sınav bitimine kadar her öğrenci kendi cihazında yapmış olduğu sınavın güvenliğini sağlamalı, diğer öğrenciler tarafından görülmeyecek şekilde tutmalıdır.

15) Sınavı bitiren öğrencilerin koridorda beklemeleri, diğer sınav salonlarına girmeleri ve sınavı devam eden öğrenciler ile konuşma ve işaretleşmeleri yasaktır.

16) Sınav sırasında öğrencinin beklenmedik bir sağlık sorunu yaşaması ve sınav salonundan ayrılmak zorunda kalması halinde, sınav gözetmenleri durumu tutanakla kayıt altına alırlar. Bu öğrencilere telafi sınavı verilmesi ilgili akademik birimlerin sorumluluğundadır.

17) Herhangi bir nedenle sınav programında belirtilen sınav salonunda olmasına rağmen UNIKA sınav sistemi ekranında sınavını göremeyen öğrencilerin bu durumu sınav zamanından önce fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokulunda bulunan birim/bölüm sınav sorumlularına bildirmeleri ve durumun kontrol edilmesini talep etmeleri gereklidir. Sınav saatinde sınav tanımlı olduğu halde öğrencinin UNIKA sınav sistemi ekranında sınav yoksa, ilgili öğrenci sınava alınmaz. Bu durumdaki öğrenciler için gerekli kontroller daha sonra yapılır ve bu öğrencilere telafi sınavı düzenleme yetkisi akademik birimlerdedir.

18) Sınavlarda kopya çekme girişiminde bulunan, kopya çeken, kopya çekenlere yardım eden, kendi yerine başkasını sınava sokan, başkasının yerine sınava giren veya sınav sırasında genel düzeni bozan, sınav salonunda iletişim araçları bulunduran öğrenciler hakkında tutanak tutulur ve bu öğrencilere o sınavdan 0 (sıfır) notu verilir. Ayrıca bu durumdaki öğrenciler hakkında, 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete ’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

19) Çevrimiçi sınavlarda kopya olarak değerlendirilen davranışlarda bulunan öğrenci için kopya eylemi hakkında sınav salonunda görevlilerin imzaları ile kopya eyleminin nasıl yapıldığını özetleyen tutanak tutulur. Sınav gözetmenleri varsa kopya delilini oluşturan görsel örneği tutanağa ekler. Öğrencinin kopya delilini teslim etmemekte direnmesi veya görsel örneğinin alınmasını engellemesi durumunda, söz konusu durum da tutanak altına alınır.

20) Çevrimiçi sınav esnasında tutanak altına alınan ve disiplin cezası gerektiren fiillerden;

a) Kopya çekmeye teşebbüs etmek:

1) Başka bir öğrencinin cihazına bakmak,

2) Başka bir öğrenciye cihazının ekranını göstermek,

3) Başka bir öğrenciyle konuşmak,

4) Sınava girdiği cihazdan farklı bir cihazı izinsiz şekilde yanında bulundurmak veya kullanmak,

5) Öğrenci cihazında uzaktan erişim yazılımının sınavdan önce tespit edilmesi,

6) Öğrenci cihazında sanal makine yazılımının sınavdan önce tespit edilmesi,

7) Üzerinde veya erişebileceği alanda ders notları bulundurmak,

8) Sınav anında sınav sorularının resmini, ekran görüntüsünü veya videosunu çekmek,

9) Sınav sorularını veya cevaplarını başka bir ortama aktarmak veya not almak,

b) Kopya çekmek:

1) Sınava girdiği cihazdan farklı bir cihazı izinsiz şekilde yanında bulundurduğunun sınav esnasında tespit edilmesi,

2) Öğrenci cihazında sanal makine yazılımının sınav esnasında tespit edilmesi,

3) Herhangi bir yöntemle sınav güvenliğini sağlayan sınav uygulamalarının işlevini engellemek,

4) Sınav esnasında sınav uygulaması ekranlarından farklı bir ekran görüntülemek,

5) Sınav esnasında üzerinde veya erişebileceği alanda bulunan ders notlarını kullanmak,

c) Kendi yerine başkasını sınava sokmak:

Öğrenci cihazında uzaktan erişim yazılımı kullanıldığını sınav esnasında tespit edilmesi,

şeklinde değerlendirilir ve Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği’nde ilgili ihlale karşılık gelen disiplin hükümleri uygulanır.

21) UNIKA sınav sisteminden yapılan sınavların sonuçları OBS sisteminde yayınlanır.

22) Öğrenciler, UNIKA sisteminde yapılan sınavlarda sorular ve sonuçlarla ilgili inceleme ve yeniden değerlendirme talebiyle itirazda bulunabilir. Usule uygun olmayan veya belirlenen süreler dışında yapılan itirazlar ile ilgili sınava girmeyen, sınava alınmayan veya sınavı geçersiz sayılan öğrencilerin itirazları dikkate alınmaz. Öğrenciler, UNIKA sisteminde sınav sorularıyla ilgili itirazlarında ders sorumluları ile iletişime geçmesi gerekmektedir. Sınav sonucu itirazlarında ise Karabük Üniversitesi Ön Lisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin 25. maddesinde belirtilen şekilde ve sürelerde kendi fakülte/yüksekokul/myo-bölüm/program ile iletişime geçmesi gerekmektedir.