2022 2023 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI AKADEMİK KURUL TOPLANTISI YAPILDI.
Akademik Genel Kurul Toplantısı Edebiyat Fakültesi, İşletme Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ve İslami İlimler Fakültesi ile ortaklaşa olarak düzenlendi.
Söz konusu toplantıya, ilgili fakültelerin dekanlarının dışında, KBÜ Rektörü Prof. Dr. Refik POLAT ve Rektör yardımcıları Prof. Dr. Mücahit COŞKUN ve Prof. Dr. İzzet AÇAR da katıldı.