FAKÜLTEMİZ SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ DR. ÖĞR. ÜYESİ KADİR ŞAHİN DOÇENT UNVANINI ALMIŞTIR.
Fakültemiz Sosyoloji Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Kadir ŞAHİN Doçent unvanını almıştır. Kendilerini tebrik ederiz.