SINAVLARDA ÖĞRENCİLERİN UYMASI GEREKEN KURALLAR
1. Öğrenciler birimlerinin ya da bölümlerinin web sayfalarında ilan edilen sınav programlarında belirtilen sınav başlama saatinden en az 10 dakika önce, öğrenci kimlikleri ve nüfus cüzdanları/kimlikleri/pasaportları ile sınav salonunda hazır bulunmalıdır. Sınavlarda öğrenci kimlikleri kontrol edilecek ve bilgileri hatalı olan veya kimlikleri yanında bulunmayan öğrenciler sınava hiçbir şekilde alınmayacaklardır.
2. Öğrenciler sınav programlarıyla ilgili duyuruları birim/bölüm web sayfalarından takip etmek zorundadır.
3. Öğrenciler duyurularda ilan edilen sınav salonlarında sınava girmek zorunda olup farklı bir sınav salonunda sınava kesinlikle alınmayacaklardır.
4. Öğrenciler, öğrenci kimlik kartı veya öğrenci belgesini sınav süresince masasının üzerinde bulundurmalıdır.
5. Öğrenciler sınavın başlangıç saatinden en geç 10 dakikaya kadar sınava girebilir. İlk 10 dakikadan sonra gelen öğrenciler salona kesinlikle alınmayacaklardır.
6. Öğrenciler sınavlarını erken tamamlasalar dahi sınavın ilk 15 dakikası içerisinde salondan ayrılamazlar.
7. Öğrenciler, sınav süresi boyunca gözetmenlerin sınav düzenine dair tüm talimat ve uyarılarına uymak ile yükümlüdürler. Gözetmenler öğrencilerin oturma yerlerini değiştirilebilir. Sınav salonunu terk eden öğrenciler her ne sebeple olursa olsun, sınavın bitiş saatine kadar bir daha sınav salonuna giremeyecektir.
8. Öğrenciler sınav salonuna girmeden önce cep telefonlarını kapalı konuma getirmek zorundadırlar. Sınav esnasında sıralarda kimlik haricinde herhangi bir şey kesinlikle bulundurulamaz.
9. Öğrenciler cep telefonu ve/veya akıllı saatlerini kendi üzerinde veya sıralarda kesinlikle bulunduramazlar. Cep telefonu ve/veya akıllı saati kendi üzerinde veya sıranın herhangi bir yerinde tespit edilen öğrenci hakkında tutanak tutulur.
10. Sınava giren öğrenciler yoklama çizelgesini imzalamadan sınav salonunu terk etmeyecektir. Sınav yoklama çizelgesinde imzası bulunmayan öğrencinin sınavı geçersiz sayılacaktır.
11. Optik formla yapılacak olan sınavlarda optik formun kurşun kalemle doldurulması gerekmektedir. Öğrencilerin form üstünde doldurması gereken tüm bilgileri optik formdaki ilgili alanlara yazıp kodlamaları gerekmektedir. Bu kodlamaları cevap kağıdınıza yapmadığınız veya yanlış yaptığınız takdirde sınavınız geçersiz sayılacaktır. Optik formdaki kodlamalarla ilgili sorumluluk tamamen öğrenciye aittir. Uluslararası öğrenciler yalnızca ilk ismini ve ilk soy ismini yazmak zorundadırlar. Optik formların zarar görmemesi için gerekli tüm sorumluluk öğrenciye aittir.
12. Çoktan seçmeli sınavlarda, sınav süresi dâhilinde cevaplar optik cevap kâğıdına işaretlenmelidir, sorular üstüne işaretlenen cevaplar geçerli değildir. Cevapların optik forma kodlanması için ek bir süre verilmeyecektir.
13. Öğrenciler kalem, silgi, vb. gerekli sınav materyallerini yanlarında bulundurmak zorundadır.
14. Öğrenciler sınav kağıtlarını teslim etmeden ve sınav yoklama tutanağını imzalamadan sınav salonundan çıkamazlar, aksi halde sınavları geçersiz sayılacaktır. Öğrencilerin optik formu/cevap kağıdını salon dışına çıkarması yasaktır.
15. Sınavı bitiren öğrencilerin koridorda beklemeleri, diğer sınav salonlarına girmeleri ve sınavı devam eden öğrenciler ile konuşma ve işaretleşmeleri yasaktır. Sınav salonundan çıktıktan sonra sınav düzenini bozabilecek davranışlarda bulunan öğrenciler hakkında Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği kapsamında işlem başlatılır. (Karabük Üniversitesi Ön Lisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği Madde 23/10)
16. Öğrencilerin sınav sırasında bir diğerinin kağıdına bakması, etrafındakilerle konuşması, kağıdını göstermesi yasaktır. Sınav sırasında kopya çeken, kopya çekme girişiminde bulunan ve kopya çekilmesine yardım eden veya ilgili sınavın incelenmesinden sonra kopya çektiği anlaşılan bir öğrencinin sınavı iptal edilir, sınav notu OBS’ye 0 olarak girilir ve öğrenci hakkında ilgili disiplin hükümleri uygulanır.
17. Başka bir öğrencinin yerine sınava girmek ya da kendisi yerine başka birini sınava sokmak eylemlerinden herhangi birini gerçekleştiren öğrenciler hakkında Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği kapsamında işlem başlatılır.
18. Kurallara aykırı davranışta bulunanların ve yapılacak uyarılara uymayanların kimlik bilgileri tutanağa yazılacak ve sınavları geçersiz sayılacaktır.
19. Öğrenciler sınavlardaki sorular ve sonuçlarla ilgili inceleme ve yeniden değerlendirme talebiyle itirazda bulunabilir. Usule uygun olmayan veya belirlenen süreler dışında yapılan itirazlar ile ilgili sınava girmeyen, sınava alınmayan veya sınavı geçersiz sayılan öğrencilerin itirazları dikkate alınmaz. Öğrencilerin sınav sonucu itirazlarını Karabük Üniversitesi Ön Lisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin 25. maddesinde belirtilen şekilde ve sürelerde yapması gerekmektedir.
20. Sınav sorularının tamamının veya bir kısmının herhangi bir görüntü kayıt cihazıyla fotoğrafının veya videosunun çekilmesi veya herhangi bir yolla kopyalanması, çoğaltılması, yayınlanması ya da kullanılması vb. yasaktır. Yasağa uymadığı tespit edilen öğrenciler hakkında disiplin soruşturmaları yanı sıra gerekli yasal işlemler başlatılacaktır.