SINAV MERKEZİ TOPLANTISI ÜÇÜNCÜ OTURUMU YAPILDI
Fakültemiz ile Sağlık Bilimleri Fakültesi Üniversitemiz Sınav Merkezi kurulması kapsamında pilot uygulaması yapılacak Fakülteler olarak seçilmişlerdir. 
 
Bu kapsamda 02 Aralık 2019 tarihinde başlayan ve üçüncü oturumu yapılan Temel Eğitimde sınavların hazırlanmasında dikkat edilecek konular, çoktan seçmeli madde yazımına ilişkin ilkeler, çoktan seçmeli madde türleri vb. konularda bir sunum gerçekleştirilmiştir. Bu sunumda farklı içerikte ve farklı güçlük düzeyinde soru yazımının nasıl gerçekleştirilebileceği, soruları oluştururken hangi yolların izlenebileceğine ilişkin deneyimler paylaşılmıştır.