ACİL DURUM VE YANGIN EĞİTİMİ YAPILDI
Binaların Yangından Korunması hakkında Üniversitemiz Yönetmeliğinin 129. maddesinde yer alan "Acil durum ekiplerinin personeli; bina sahibi, yöneticisi veya amirinin sorumluluğunda yangından korunma, yangının söndürülmesi, can ve mal kurtarma, ilk yardım faaliyetleri, itfaiye ile işbirliği ve organizasyon sağlanması konularında, mahalli itfaiye ve sivil savunma teşkilatlarından yararlanılarak eğitilir ve yapılan tatbikatlar ile bilgi ve becerileri artırılır. Ekip personeli ile binadaki diğer görevliler, yangın söndürme alet ve malzemelerinin nasıl kullanılacağı ve en kısa zamanda itfaiyeye nasıl ulaşılacağı konularında tatbiki eğitimden geçirilir. Binada senede en az 1 kez söndürme ve tahliye tatbikatı yapılır." kararı gereği, olası bir yangın durumunda yapılması gereken hususlar, Üniversitemiz İdari Mali İşler Daire Başkanlığında görev yapan Sivil Savunma Uzmanı Muammer GÜZEL'in sunumuyla İİBF Konferans Salonunda  bilgilendirme toplantısı yapıldı.
 
Yapılan toplantıya binamızın tahliye planında görev verilen, bina sorumluları ve yardımcıları, kat tahliye sorumluları, su, elektrik ve doğal gaz kesiminden sorumlu personel ve acil durum ekiplerinde görevli personeller katıldı.