SINAV MERKEZİ SORU OLUŞTURMA ÇALIŞTAYININ 6. VE SON OTURUMU DÜZENLENDİ
Sınav merkezinin kurulması kapsamında öğretim elemanlarına farklı bilişsel düzeyde soru oluşturmaya yönelik çalıştayının 6. ve son oturumu düzenlendi. Bu çalıştayda farklı içerikte soruların nasıl oluşturulabileceği tartışıldı ve öğretim elemanları kendi yürüttükleri dersler kapsamında çoktan seçmeli maddeler oluşturdular.