KARABÜK TÜRKOLOJİ DERGİSİ İLE AVRASYA BEŞERİ BİLİM ARAŞTIRMALARI DERGİSİ EBSCO TARAFINDAN TARANMAYA BAŞLADI.
Fakültemiz dergilerinden Karabük Türkoloji Dergisi ve Avrasya Beşeri Bilim Araştırmaları Dergisi uluslararası alan endeksi olan EBSCO tarafından taranmaya başlanmış ve uluslararası dergi olma özeliğini pekiştirmiştir. Ayrıca Karabük Türkoloji Dergisi beş yıllık dergi olması sebebiyle akademik teşvikte katkı sağlayan bir dergi haline gelmiş ve  Doçentlik başvurusu için uluslararası alan endeksi tarafından taranan bir dergi olmuştur. Önümüzdeki süreçte dergilerimizin her alanda daha iyiye ulaşması için katkılarınızı bekleriz.
Bu aşamada, emeklerinden ve destelerinden dolayı editörümüz Dr. Öğr. Üyesi İsmail TAŞ’a ve dergilerin dizin çalışmalarında desteğini esirgemeyen Prof. Dr. Sinan YILMAZ’a teşekkür ederiz.