TARİH SEMPOZYUMU BİLDİRİ KİTABI YAYINLANDI.
Fakültemiz Tarih Bölümü tarafından 29-30 Ekim 2021 tarihleri arasında düzenlenen “Cumhuriyet’in İlanının 98. Yıl Dönümü Anısına Ulusal Tarih Sempozyumu”nun bildiri kitabı Üniversite Kütüphanesi yayınları arasında çıktı.