PROF. DR. LÜTFİYE GÖKTAŞ KAYA VE ARŞ. GÖR. ELİF ÖZDEMİR AKYÜREK’İN KİTABI YAYIMLANDI.
Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Lütfiye GÖKTAŞ KAYA ve Arş. Gör. Elif ÖZDEMİR AKYÜREK’in “Safevi Maden Aydınlatma Araçları Kandiller Türkiye ve Dünya Müzeleri Örnekleriyle” adlı kitabı yayımlandı.

Safeviler, kökleri 13. yüzyılda Erdebil’de yaşayan tarikat şeyhi Şeyh Safiyüddin Erdebili’ye dayanan 1501-1736 yılları arasında İran’da hüküm sürmüş bir devlettir. “Safevi aydınlatma araçları” denildiğinde akla gelen ve döneme damgasını vuranlar silindirik ya da sütun gövdeli kandillerdir. Kandiller, soyut olan tanrının somut olarak ifadesine dönüşmüş hatta üstlerindeki süsleme programı İslam felsefesi ışığında gelişme göstermiştir. Safevi kandillerinin üstlerinde eşyanın işlevine uygun olarak seçilmiş, Horasan okulu etkisiyle ortaya çıkan ve İslam felsefî anlayışıyla örtüşen Farsça şiirler yer alır. Kitapta; Türkiye ve yurt dışı müzelerinde bulunan Safevi dönemi kandilleri ve kandil kaideleri malzeme, teknik, biçim ve süsleme programları açısından değerlendirilmiştir.


Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Lütfiye GÖKTAŞ KAYA ve Arş. Gör. Elif ÖZDEMİR AKYÜREK’i çalışmalarından dolayı tebrik eder, başarılarının devamını dileriz.