Dekanlık

DEKAN
Prof. Dr. Murat AĞARI
Tel: 0 (370) 418 63 60/6360
Fax: 0 (370) 418 75 01
E-posta: muratagari@karabuk.edu.trDEKAN YARDIMCISI
Dr. Öğr. Üyesi Tolga UZUN
Tel: 0 (370) 418 63 42/6342
Fax: 0 (370) 418 75 01
E-posta: tolgauzun@karabuk.edu.tr


FAKÜLTE SEKRETERİ
Turgut DEMİR
Tel: 0 (370) 418 63 58/6358
Fax: 0 (370) 418 75 01
E-posta: tdemir@karabuk.edu.tr