DEKANIMIZDAN MESAJINIZ VAR
Sevgili Öğrencilerimiz,
Karabük Üniversitesi Edebiyat Fakültesine hoş geldiniz.
Fakültemiz lisans ve lisansüstü programları ve güçlü öğretim elemanı kadrosuyla üniversitemizin en gözde birimlerinden birisidir. Zira sahip olduğumuz akademik kadrodaki her bir öğretim elemanımız kendi alanında deneyim sahibidir. Fakültemizin eğitimdeki temel hedefi, öğrencilerimizi iyi bir kariyer için hazırlarken aynı zamanda sosyal sorumluluğu yüksek, vizyon sahibi, milli ve manevi değerlerini gözeten entelektüel bireyler olarak yetiştirmektir.
Fakültemiz bünyesinde Arkeoloji, Batı Dilleri ve Edebiyatları, Coğrafya, Eğitim Bilimleri, Felsefe, Psikoloji, Sanat Tarihi, Sosyoloji, Tarih, Türk Dili ve Edebiyatı bölümleri yer almaktadır. Bölümlerimizin ders programları, sosyal bilimlerin disiplinler arası yapısını dikkate alma bilinciyle bölümler arası etkileşimi teşvik etmektedir. Geçmişle gelecek arasında bilgi köprüsü inşasına katkıda bulunmayı misyon edinen bölümlerimizin zorunlu ve seçmeli ders yelpazesi bu çerçevede şekillenmiştir. Bu bağlamda hem fakülte seçmeli dersleri hem de üniversite seçmeli dersleri öğrencilerimizi farklı alanlarda birikim sahibi olmaya yönlendirmektedir.
Öğretim üyelerimiz bilgiyi öğrencilere aktarmanın yanı sıra, yaptıkları yayınlar ve düzenledikleri programlarla bilginin zenginleşmesine çok değerli katkılar sağlamaktadırlar. Bölümlerimiz tarafından düzenli olarak hazırlanan ve öğrencilerimizin katılımının da teşvik edildiği ilmî programlar sayesinde öğrencilerimiz, kendi hocalarımızın dışında ülkemizin ve diğer ülkelerin sosyal bilimler alanında önde gelen akademisyenlerinden de faydalanmaktadırlar.
Bu vesileyle “Hiçbirimiz hepimiz kadar iyi olamayız” felsefesiyle hareket eden üniversitemizin mensubu olan öğrencilerimize başarılar dilerim.
 
Prof. Dr. Murat AĞARI