Akademik ve İdari Personel Sayısı
AKADEMİK PERSONEL SAYISI
UNVAN SAYI
Profesör 23
Doçent 22
Dr. Öğretim Üyesi 38
Öğretim Görevlisi 4
Araştırma Görevlisi 24


İDARİ PERSONEL SAYISI
GÖREVİ SAYI
Genel İdari Hizmetler 14
Yardımcı Hizmetli 1