Akademik ve İdari Personel Sayısı
AKADEMİK PERSONEL SAYISI
ÜNVAN SAYI
Profesör 21
Doçent 23
Dr. Öğretim Üyesi 38
Öğretim Görevlisi 4
Araştırma Görevlisi 23


İDARİ PERSONEL SAYISI
GÖREVİ SAYI
Genel İdari Hizmetler 11
Yardımcı Hizmetli 1