Akademik ve İdari Personel Sayısı
AKADEMİK PERSONEL SAYISI
ÜNVAN SAYI
Profesör 23
Doçent 28
Dr. Öğretim Üyesi 42
Öğretim Görevlisi 2
Araştırma Görevlisi 22


İDARİ PERSONEL SAYISI
GÖREVİ SAYI
Genel İdari Hizmetler 13
Yardımcı Hizmetli 1