Akademik ve İdari Personel Sayısı
AKADEMİK PERSONEL SAYISI
ÜNVAN SAYI
Profesör 16
Doçent 26
Dr. Öğretim Üyesi 31
Öğretim Görevlisi 12
Araştırma Görevlisi 24


İDARİ PERSONEL SAYISI
GÖREVİ SAYI
Genel İdari Hizmetler 10
Yardımcı Hizmetli 1