Pedagojik Formasyon Öğrenci Sayısı
PEDAGOJİK FORMASYON ÖĞRENCİ SAYISI
Yıl  Mezun Öğrenci Sayısı
2013 700
2014 364
2015 1125
2016 1724
2017 5
2018 751
2019 1265
2020 1456
2021 5
2022 317
2023 308
Toplam 7703