Komisyonlar ve Koordinatörlükler

KOMİSYONLAR
Komisyonlar, Edebiyat Fakültesi'nin idari ve akademik işleyiş düzeninde önemli bir role sahiptir. Komisyon üyeleri, Edebiyat Fakültesi Yönetimi tarafından  akademik ve idari personel arasından seçilir. Komisyonun üyeleri arasında başkan, üye ve yardımcı üyeler vardır. Üyeler ilgili alanlarda idari ve akademik faaliyetlerin yürütülmesinde strateji belirleme, planlama ve uygulamaya yönelik kararlar alma yetkisine sahiptir. 
         
Akademik Birim Kalite Komisyonu
Komisyon Üyeleri
    Adı Soyadı Görevi Komisyon Görevi
1. Doç. Dr. Murat ÇINAR Dekan Yardımcısı  Başkan
2. Dr. Mustafa AKYÜREK Fakülte Sekreteri Üye
3. Doç. Dr. Fatma Betül KURNAZ Eğitim Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi Üye
4. Doç. Dr. Mevlüt ELİÜŞÜK Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Üye
5. Dr. Öğr. Üyesi Zeynep KURNAZ Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Üye
6. Dr. Öğr. Üyesi Cemil İRDEM Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi Üye
7. Dr. Öğr. Üyesi Esra KILINÇ Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi Üye
8. Dr. Öğr. Üyesi Yeşim YAVAŞLAR DOĞRU Psikoloji Bölümü Öğretim Üyesi Üye
9. Dr. Öğr. Üyesi Pelin GÖLCÜK MİRZA Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü Öğretim Üyesi Üye
10. Dr. Öğretim Üyesi Hasan Ali BAŞARAN Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi Üye
11. Arş. Gör. Enes EKMEKÇİ Tarih Bölümü Araştırma Görevlisi Üye
12.   Emircan SERT Öğrenci Temsilcisi Üye
13.   Mohammad Abdel LATIF Yabancı Uyruklu Öğrenci Temsilcisi Üye
Komisyonun Görev Tanımı
Bu birim; eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme, toplumsal hizmet ve idari yönetim alanlarındaki faaliyetlerin Edebiyat Fakültesinin misyon ve vizyonuna uygun olarak planlanmasından, denetlenmesinden ve raporlanmasından sorumludur. Komisyon, hazırlanan bölüm öz değerlendirme raporlarını Karabük Üniversitesi Kalite Komisyonuna sunar. 
         
Ders Programı Hazırlama Komisyonu
Komisyon Üyeleri
    Adı Soyadı Görevi Birimi
1. Dr. Öğr. Üyesi Pelin GÖLCÜK MİRZA Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü Öğretim Üyesi Edebiyat Fakültesi
2. Arş. Gör. Rakiye NAMAL Araştırma Görevlisi Arkeoloji Bölümü
3. Arş. Gör. Yasemin ERDOĞAN Araştırma Görevlisi Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü
4. Arş. Gör. Fatma ÖKSÜZ Araştırma Görevlisi Coğrafya Bölümü
5. Arş. Gör. Sevim ADALI Araştırma Görevlisi Eğitim Bilimleri
6. Dr. Öğretim Üyesi İsmail YÜCEDAĞ Öğretim Üyesi Felsefe Bölümü
7. Arş. Gör. Elif ÖZDEMİR AKYÜREK Araştırma Görevlisi Sanat Tarihi Bölümü
8. Arş. Gör. Rumeysa KÜSKÜ Araştırma Görevlisi Sosyoloji Bölümü
9. Arş. Gör. Fatih FIRAT Araştırma Görevlisi Tarih Bölümü
10. Arş. Gör. Talha TÜREL Araştırma Görevlisi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
Komisyonun Görev Tanımı
Edebiyat Fakültesi lisans ve lisansüstü programlarının fakültede sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için ilgili dekan yardımcısı koordinatörlüğünde dönem başlarında haftalık ders programı hazırlar. Dersliklerin belirlenmesinde aktif rol oynar.
         
Eğitim Komisyonu
Komisyon Üyeleri
    Adı Soyadı Görevi Komisyon Görevi
1. Doç. Dr. Mahmut POLATCAN Eğitim Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi Başkan
2. Doç. Dr. Ramazan CANSOY Eğitim Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi Üye
3. Doç. Dr. Fatma Betül KURNAZ Eğitim Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi Üye
Komisyonun Görev Tanımı
Bu komisyon Edebiyat Fakültesi lisans programlarının oluşturduğu ders paketlerinin Yükseköğretim Kurulu'nun ilgili mevzuatlarına uygunluğunu kontrol ederek derslerin fakültenin vizyon, misyon, amaç ve hedeflerine uygun olarak hazırlanmasını sağlar. Bölüm komisyonunun incelemesinin ardından fakülte komisyonuna havale edililir. 
         
Sınav Programı Hazırlama Komisyonu
Komisyon Üyeleri
    Adı Soyadı Görevi Birimi
1. Arş. Gör. Yasemin ERDOĞAN Araştırma Görevlisi Edebiyat Fakültesi
2. Arş. Gör. Yüksel SARAÇ Araştırma Görevlisi
3. Arş. Gör. Rakiye NAMAL Araştırma Görevlisi Arkeoloji Bölümü
4. Arş. Gör. Yasemin ERDOĞAN Araştırma Görevlisi Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü
5. Arş. Gör. Fatma ÖKSÜZ Araştırma Görevlisi Coğrafya Bölümü
6. Arş. Gör. Sevim ADALI Araştırma Görevlisi Eğitim Bilimleri
7. Dr. Öğretim Üyesi İsmail YÜCEDAĞ Öğretim Üyesi Felsefe Bölümü
8. Arş. Gör. Rumeysa TEKE Araştırma Görevlisi Sanat Tarihi Bölümü
9. Arş. Gör. Rumeysa KÜSKÜ Araştırma Görevlisi Sosyoloji Bölümü
10. Arş. Gör. Fatih FIRAT Araştırma Görevlisi Tarih Bölümü
11. Arş. Gör. İlknur TAYINMAK Araştırma Görevlisi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
Komisyonun Görev Tanımı
Bu birim; fakülte sınavlarının sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için ilgili dekan yardımcısıyla iş birliği içinde çalışarak ara sınav, final ve bütünleme sınavlarının tarih, saat, gözetmen ve sınıflarının belirlenmesinden sorumludur.
         
Web Sayfası Alt Yapı Komisyonu
Komisyon Üyeleri
    Adı Soyadı Görevi Birimi
1. Dr. Öğr. Üyesi Samet GÜVEN Dekan Yardımcısı Edebiyat Fakültesi
2. Arş. Gör. Rakiye NAMAL Araştırma Görevlisi Arkeoloji Bölümü
3. Arş. Gör. Hatice Esra MESCİOĞLU Araştırma Görevlisi Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü
4. Arş. Gör. Cemile Büşra ÖZSAĞIR Araştırma Görevlisi Psikoloji Bölümü
5. Arş. Gör. Fatma ÖKSÜZ Araştırma Görevlisi Coğrafya Bölümü
6. Arş. Gör. Yüksel SARAÇ Araştırma Görevlisi Felsefe Bölümü
7. Arş. Gör. Sevim ADALI Araştırma Görevlisi Eğitim Bilimleri Bölümü
8. Arş. Gör. Celal ESER Araştırma Görevlisi Sanat Tarihi Bölümü
9. Arş. Gör. Rumeysa KÜSKÜ Araştırma Görevlisi Sosyoloji Bölümü
10. Arş. Gör. Burak Muhsin AKIN Araştırma Görevlisi Tarih Bölümü
11. Arş. Gör. İlknur TAYINMAK Araştırma Görevlisi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
12. Öğr. Gör. Sena ÖZDEMİR Öğretim Görevlisi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bölüm Başkanlığı
Türk Dili Bölüm Başkanlığı
Komisyonun Görev Tanımı
Komisyon, fakülte/bölüm sınav-ders programlarını, personel hareketliliklerini, bölüm/fakülte/üniversite içi etkinlikleri, akademik duyuruları ve benzeri konuları web sitesinde yayınlamak ve kontrolünü sağlamak ile ilgilenir.

 

KOORDİNATÖRLÜKLER
Koordinatörlükler, dekanlık ve bölümler arasındaki işleyişin aksamadan devam etmesine sağlar. Devam eden programları geliştirmek, yeni programları tanıtmak, birimlerdeki program koordinatörlerinin çalışma stratejilerine katkıda bulunmak koordinatörlüklerin faaliyetleri arasındadır.
         
Bologna Eşgüdüm Koordinatörlüğü
    Adı Soyadı Görevi Birimi
1. Doç. Dr. Fatma Betül KURNAZ Eğitim Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi Edebiyat Fakültesi Bologna Eşgüdüm Koordinatörü
2. Öğr. Gör. Pakize KÜSMEZ DUMANER Öğretim Görevlisi Arkeoloji Bölümü
3. Arş. Gör. Hatice Esra MESCİOĞLU Araştırma Görevlisi Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü
4. Arş. Gör. Fatma ÖKSÜZ Araştırma Görevlisi Coğrafya Bölümü
5. Arş. Gör. Sevim ADALI Araştırma Görevlisi Eğitim Bilimleri Bölümü
6. Arş. Gör. Yüksel Saraç YEŞİLADA Araştırma Görevlisi Felsefe Bölümü
7. Dr. Öğr. Üyesi Aysel Nazlı SOYKAN Öğretim Üyesi Sanat Tarihi Bölümü
8. Dr. Öğr. Üyesi Semra UZ Öğretim Üyesi Sosyoloji Bölümü
9. Arş. Gör. Enes EKMEKCİ Araştırma Görevlisi Tarih Bölümü
10. Dr. Öğr. Üyesi Selim GÖK Öğretim Üyesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
Koordinatörlüğün Görev Tanımı
Bu birim, Edebiyat Fakültesinde bulunan bölümlerin bologna ile ilgili çalışmalarını sürdürmelerinden sorumludur.
         
Erasmus ve Farabi Koordinatörlüğü
Koordinatör Üyeleri
    Adı Soyadı Görevi Birimi
1. Dr. Öğr. Üyesi Zeynep KURNAZ Koordinatör Sosyoloji Bölümü
Koordinatörlüğün Görev Tanımı
Bu koordinatörlüğün görevi Erasmus ve Farabi değişim programlarının aktif bir şekilde uygulanmasını sağlamaktır.