PERSONEL FORMLARI
FRM-0114 Akademik ve İdari Personel Görev Devri Rapor Formu 

FRM-0115 Mecburi Hizmet Yükümlüleri İçin Nakil Talep Formu

FRM-0116 Öğretim Elemanı İlanına Başvuru Formu

FRM-0117 Öğretim Elemanı Sonuç Açıklama Formları

FRM-0118 Öğretim Üyesi Başvuru Formu 

FRM-0119 Atama Teklifi Taahhüt Belgesi Formu 

FRM-0120 Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi Formu 

FRM-0121 Aile Durumu Bildirim Formu 

FRM-0122 Aile Yardım Bildirim Formu 

FRM-0123 Mal Bildirim Formu 

FRM-0124 Ölüm Beyannamesi Formu 

FRM-0125 Açık Kimlik Formu Open Identıty Form

FRM-0126 İlk Defa Çalıştırılacak Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanlarına İlişkin Bilgileri Gösterir Tablo Türkçe

FRM-0127 Vize Talep Formu_Visa Application Form

FRM-0128 Yabancı Uyruklu Bilgi Derleme ve Kimlik Formu Türkçe 

FRM-0129 Görev Süresi Uzatımı İçin Bilgi Formu 

FRM-0130  31 - 40d Maddesi Görevlendirme Formu 

FRM-0131 Yurt İçi- Yurt Dışı Görevlendirme Formu 

FRM-0132 Aday Memur Staj Değerlendirme Formu 

FRM-0133 Yetki Devri Formu 

FRM-0134 Personel İlişik Kesme Belgesi 

FRM-0154 Yüksek Lisans Tez Sınavı Tutanak Formu

FRM-0155 Atama Teklifi Taahhüt Belgesi Formu 

FRM-0156 Faaliyet Raporu - Görev Süre Uzatımı (Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi İçin) 

FRM-0157 Geliştirme Ödeneği Listesi 

FRM-0158 Görev Süresi Uzatımı İçin Bilgi Formu 

FRM-0159 İdari Personel Atamalarında Kullanılacak Başvuru Formu 

FRM-0160 İlişik Kesme Belgesi 

FRM-0161 Öğretim Elemanı İlanına Başvuru Formu (Öğretim Görevlisi, Araştırma Görevlisi)

FRM-0162 Öğretim Elemanı Sonuç Açıklama Formları 

FRM-0163 Öğretim Üyesi İlanına Başvuru Formu (Profesör, Doçent, Dr.Öğr.Üyesi) 


FRM-0065 Ders Telafi Formu