ANABİLİM DALLARI
 
   

Kurumlar Sosyoloji Ana Bilim Dalı:

Doç. Dr. Sinan YILMAZ (Ana Bilim Dalı Başkanı)
                    
                      Doç. Dr. Adem SAĞIR
 

Uygulamalı Sosyoloji Ana Bilim Dalı:          

Dr. Öğr. Üye. Zeynep KURNAZ (Ana Bilim Dalı Başkanı)

Dr. Öğr. Üye. Özkan ÖZTÜRK
 

Genel Sosyoloji ve Metodoloji Ana Bilim Dalı:

Dr. Öğr. Üye. Kadir ŞAHİN (Ana Bilim Dalı Başkanı)
                      
                        Dr. Öğre. Üye. Halide VELİOĞLU

                        Arş. Gör. Semra UZ