Hakkımızda
   Tarih Bölümü, 2009-2010 eğitim-öğretim yılında 40 öğrenciyle eğitim hayatına başlamıştır. Ayrıca bölümümüzde Yüksek Lisans, Doktora ve Uzaktan Eğitim Lisans Programları da yürütülmektedir. Bölümümüzde halen 4 Profesör, 6 Yardımcı Doçent ve 6 Araştırma Görevlisi görev yapmakta, akademik personel sayımız hızla artmaktadır.

   Bölümümüzün amacı geçmişle gelecek arasında köprü kurabilen, milli değerlerle çağdaş değerleri bütünleştirebilen, tarih şuuruna ve olaylara ilmî metotlarla yaklaşma yeteneğine sahip tarihçiler yetiştirmektir. Burada verilen eğitimlerle öğrencilerimizin tarih biliminin gereklerine uygun olarak bilimsel metotlarla bilgi üretme ve bu bilgiyi yorumlama yeteneği edinmeleri sağlanmaya çalışılmaktadır.

   Tarih bölümü öğrencilerimiz, değişik konu ve dönemler üzerine yoğunlaşmış dersler ile “tarihçi” olma sorumluluğunun bilincine varmak üzere yetiştirilmektedirler.

   Bölümün öğretim üyeleri ve yardımcıları da bir taraftan öğrencilerimizin en iyi şekilde yetişmelerine katkı sağlamayı, öte taraftan hem bölgenin hem de Türk ve dünya tarihinin bilinmeyen noktalarını ortaya çıkarmayı hedefleyen araştırmalar yürütmektedir. Bölümde yer alan Eskiçağ Tarihi, Ortaçağ Tarihi, Yeniçağ Tarihi, Yakınçağ Tarihi ve Türkiye Cumhuriyeti Tarihi ile Genel Türk Tarihi Anabilim dallarında akademik çalışmalar sürdürülmekte; düzenlenen çeşitli etkinliklerle tarihî meseleler bilimsel yöntemlerle tartışılmaktadır. Tarih bölümünden mezun olanlar, tarihçi unvanıyla bu alanda araştırmacı ve uzman olabildikleri gibi, yurtdışındaki üniversitelerin Türkoloji bölümleri, Orta Asya ve Ortadoğu Araştırma Merkezleri ile Türkiye Araştırma Merkezlerinde görev alabilmektedir. Mezunlarımız, Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü ve Vakıflar Genel Müdürlüğü olmak üzere kamu ve özel kurumların ilgili birimlerinde uzman olarak istihdam edilebilecektir. Ayrıca, dershanelerde görev alabilen mezunlarımız pedagojik formasyonlarını tamamlayarak Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda tarih öğretmeni olarak görev yapabilmektedir.